Jeśli chcesz...

Czym się zajmuję

Jeśli chcesz:
- wyszkolić radę pedagogiczną w zakresie:
a) edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym

b) edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym

c) włączania do grupy integracyjnej dzieci z niepełnosprawnościami

- dowiedzieć się więcej o zadatkach uzdolnień matematycznych dzieci niepełnosprawnych,

- rozwiązać kłopoty swojego dziecka z nauką matematyki,

- rozwiązać kłopoty wychowawcze ze swoim dzieckiem,

- zadać inne pytanie dotyczące dzieci i ich rozwoju...

To dobrze, że tu trafiłeś... Najprawdopodobniej znajdziesz to, czego szukasz.

szkolenia z zakresu edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym

zadatki uzdolnień matematycznych dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i ich rozwijanie

szkolenia z zakresu edukacji muzycznej

edukacja matematyczna Twojego dziecka

zagwostka edukacyjna
lub wychowawcza Twojego dziecka

włączanie dzieci niepełnosprawnych do grupy integracyjnej

Sylwetka naukowa

Kliknij w adres:

https://usosweb.aps.edu.pl/kontroler.php_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=12557