Aby zgłosić udział w Projekcie:

 1.  Zapoznaj się z Regulaminem i warunkami uczestnictwa (regulamin znajdziesz tu)
 2. Wypełnij formularz złoszeniowy.
 3. Dołącz do zamkniętej grupy na Facebooku @Pani Zuzia (Grupa #20minutdlaMATEMATYKI - projekt)

Po zgłoszeniu otrzymasz na adres mailowy certyfikat uczestnictwa w Projekcie (może potrwać kilka dni) do wydrukowania i powieszenia w Przedszkolu.

#20minutdlaMATEMATYKI - projekt dla nauczycieli i placówek

I edycja

Autorem Projektu #20minutdlaMATEMATYKI jest Zuzanna Jastrzębska-Krajewska – @Pani Zuzia

Projekt #20minutdlaMATEMATYKI

– edukacja matematyczna w domu i w przedszkolu

I edycja

Matematyka stereotypowo kojarzona jest jako nieprzyjemny i trudny przedmiot szkolny, który rozumieją tylko wybrani. Wielu dorosłym na samo wspomnienie lekcji matematyki w szkole wracają najgorsze wspomnienia. Prawdopodobnie dlatego, że kojarzą swoją matematyczną edukację z niepowodzeniami i trudnościami. Mimo że wielu z nas już w liceum podjęło decyzję, że z matematyką w życiu nic wspólnego mieć nie będzie, to w dorosłym życiu okazało się, że nie da się od niej uciec: zakupy, remont, liczenie oprocentowania kredytu, netto, brutto… a nawet zmienianie proporcji podczas pieczenia ciasta – to właśnie matematyka, która jest wszechobecna w naszym życiu i nie da się od niej uciec. Nic dziwnego, że nazywana jest królową nauk. Dlatego zamiast uciekać, lepiej już od najmłodszych lat się z nią zaprzyjaźnić. Tylko jak to zrobić?

Od czasów studiów byłam zafascynowana Dziecięcą Matematyką® autorstwa prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Pracując w Przedszkolu Szesnastka im. Ireny Kwintowej w Olsztynie, w którym od ponad 20 lat realizuje się Dziecięcą Matematykę®, obserwowałam postępy dzieci, ich naturalne predyspozycje do nauki matematyki. Metody tej uczyłam się od samej autorki i podczas kursów prowadzonych przez Ewą Zielińską. Dzieci w przedszkolu uwielbiają matematykę. Dzięki edukacji matematycznej prowadzonej zgodnie z rozwojem umysłowym według tej koncepcji mogą porządkować świat, rozumieć jego funkcjonowanie, rozwijać swój umysł. Mimo że reformy w edukacji trwają nieustannie, to w tym zakresie niewiele się zmienia, a wręcz przeciwnie – powiela się błędy, takie jak chociażby zbyt wczesne przenoszenie edukacji matematycznej na kartkę papieru. Nie jestem w stanie zmienić sytemu, ale postanowiłam, że nie będę siedziała z założonymi rękami i narzekała. Jednak do nawet niewielkiej zmiany potrzebni są ludzie: nauczyciele i rodzice. Nie wszystkie sytuacje matematyczne da się przecież zorganizować w przedszkolu, ponieważ są one częścią środowiska domowego i tam się wydarzają, np. sytuacji w kuchni lub w sklepie dzieci mogą doświadczać tylko w środowisku domowym. Dlatego należy uświadamiać rodzicom, jak ważna jest ich rola w edukacji matematycznej od samego początku. Jako nauczyciel wiedziałam, że w środowisku metoda jest znana. Jako mama natomiast zauważałam niechęć rodziców do matematyki i brak zaznajomienia z tematem. Już wtedy prowadziłam media społecznościowe (Instagram @pani__zuzia, Facebook: Pani Zuzia, blog: www.jastrzebska-krajewska.pl), na których dzieliłam się głównie z rodzicami wiedzą o edukacji – w tym o Dziecięcej Matematyce®, szczególnie w codziennych sytuacjach.

Pewnego dnia natrafiłam na podsumowanie korzyści płynących z udziału w znanej akcji: Cała Polska czyta dzieciom. Pomyślałam wtedy, że gdyby 20 minut w ciągu całego dnia poświęcić codziennym sytuacjom związanym z matematyką, korzyści byłoby równie wiele. Postanowiłam opowiedzieć i zachęcić do założenia matematycznych okularów. Nie sądziłam jednak, że akcja, którą nazwałam #20minutdlaMATEMATYKI, nabierze takiego rozpędu i spotka się z tak ogromnym zainteresowaniem. Włączyli się w nią rodzice, nauczyciele i inni prowadzący swoje media społecznościowe, np. terapeuci. Jednak to nie wystarczy. Żeby skutecznie uczyć matematyki, należy znać zarówno podstawy wiedzy z tego przedmiotu, jak i opierać się na prawidłowościach rozwoju dziecka. Tylko w ten sposób można budować potęgę dziecięcych umysłów. Postanowiłam więc, że będę zachęcać wszystkich zainteresowanych akcją do czytania publikacji (np. książki autorstwa Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków) oraz prowadzić krótkie „wykłady” w postaci live’ów, podczas których zapoznawałam chętnych z wiedzą dotyczącą edukacji matematycznej dzieci. Moim największym marzeniem jest walka ze stereotypem, że matematyka jest przedmiotem trudnym, wyłącznie dla wybranych.

Takiemu poglądowi przeczą jednak wyniki badań dotyczących występowania zadatków uzdolnień matematycznych dzieci, przeprowadzonych przez prof. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską w 2010 roku. Nauczycielska diagnoza zadatków matematycznych wyraźnie pokazuje, że około 3/4 starszych przedszkolaków ma zadatki uzdolnień matematycznych. Dwa lata później przeprowadzono dodatkowe badania w 21 olsztyńskich przedszkolach. Wówczas diagnozą objęto 731 starszych przedszkolaków z Olsztyna i okolic. Ważnym argumentem przemawiającym za słusznością edukacji matematycznej już od przedszkola jest realizowana w nich od ponad 30 lat Dziecięca Matematyka® autorstwa prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Jednocześnie od niemalże trzech dekad nauczyciele w całym kraju uczą się nieustannie zastosowania tej metody od autorek książki na licznych wykładach, kursach i warsztatach. W ten sposób przedszkolaki rozwijają kompetencje matematyczne, co przynosi efekty w późniejszej nauce matematyki w szkole (jeśli nie zostaną one uśpione i zmarnowane w edukacji szkolnej).

Z uwagi na to, że rok szkolny 2019/2020 jest ogłoszony Rokiem Matematyki, warto podjąć inicjatywy, które nie tylko usystematyzują edukację matematyczną już od przedszkola, ale także zburzyć panujący stereotyp, że matematyka jest jedynie dla wybranych, bo matematyka jest DLA WSZYSTKICH.

 

 Cel główny projektu:

 • Wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu poprzez świadome włączanie się do projektu #20minutdlamatematyki nauczycieli (placówek) i rodziców

 

Cele szczegółowe

 

 • Zachęcenie przedszkoli do włączania się do projektu celem organizowania efektywnej edukacji matematycznej wg koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszyczk-Kolczyńskiej
 • Zapoznanie z koncepcją Dziecięcej Matematyki® autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Motywowanie do wprowadzania zmian w edukacji matematycznej we współpracy  przedszkola z rodzicami
 • Świadome stosowanie reguł i prawidłowe używanie pojęć matematycznych zawartych w Dziecięcej Matematyce® przez nauczycieli i rodziców w edukacji przedszkolnej, jak i domowej
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym do prowadzenia zajęć zabaw z edukacji matematycznej i dzielenia się tymi kompetencjami z rodzicami
 • Dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych
 • Wykorzystywanie okazji do upowszechniania wiedzy o skutecznych metodach i sposobach uczenia matematyki

 

Metody działania

Uczenie czynnościowe, czyli poprzez działanie - dziecko nie uczy się matematyki wypełniając zadania w podręcznikach lub na kartach pracy, tylko poprzez manipulację przedmiotami, doświadczanie, próby, popełnianie błędów, w czasie i przestrzeni

 

Zasoby potrzebne do realizacji projektu (osobowe – zespół realizujący projekt) nauczyciele i rodzice, przedszkola, szkoły dobrowolnie włączające się do projektu.

 • osobowe:

Środowisko przedszkolne: cała grupa, podgrupy, pary, indywidualnie zabawowa, zajęcia zorganizowane, w nadarzających się sytuacjach

Środowisko domowe: rodzic - dziecko, rodzic - kilkoro dzieci

II. Ewaluacja projektu

Zespół ds. Ewaluacji Projektu

 1. Monitorowanie czy realizacja programu innowacyjnego przebiega zgodnie z jego założeniami, harmonogramem.
 2. Zebranie informacji zwrotnej od nauczycieli i rodziców uczestniczących w projekcie
 3. Zbieranie informacji zwrotnych od nauczycieli i rodziców uczestniczących w różnych formach doskonalenia w zakresie Dziecięcej Matematyki®
 4. Dokumentowanie przebiegu nauczania w działalności internetowej na zamkniętej grupie #20minutdlaMATEMATYKI-projekt

Narzędzia ewaluacji:

 • Wymiana doświadczeń w postaci postów i komentarzy na zamkniętej grupie #20minutdlaMATEMATYKI-projekt,

Źródła informacji: nauczycielki, rodzice, dzieci, dokumentacja pedagogiczna - scenariusze zajęć, zabaw,  scenariusze warsztatów z rodzicami, wymiana doświadczeń i fotorelacje na zamkniętej grupie #20minutdlaMATEMATYKI-projekt na facebooku.

W odniesieniu do ilości zgłoszonych do projektu przedszkoli, zorientujemy się czy jest oddolna potrzeba wprowadzania zmian i czy tak organizowana edukacja matematyczna jest satysfakcjonująca zarówno dla nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim skuteczna, przyjazna i atrakcyjna w uczeniu się matematyki przez dzieci.

Informacje zwrotne od uczestników projektu pozwolą nam na wnikliwą analizę skuteczności dokonywania oddolnych zmian w edukacji matematycznej w zakresie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi wg koncepcji Dziecięcej Matematyki® E. Gruszczyk-Kolczyńskiej  ze świadomym i aktywnym uczestniczeniem rodziców.

Może będzie to skuteczny sposób wprowadzania zmian systemowych w edukacji matematycznej w Polsce.

 

Literatura

1. E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków, CEBP, Kraków 2015.

2. E. Gruszczyk-Kolczyńska [red.], Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, CEBP, Kraków 2014.

3. E. Gruszczyk-Kolczyńska [red.], Wspomaganie rozwoju i wychowywanie małych dzieci. Podręcznik dla rodziców, opiekunów w żłobkach i nauczycieli w przedszkolach, CEBP, Kraków 2019,

4. E. Gruszczyk-Kolczyńska [red.], O dzieciach matematycznie uzdolnionych.

Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa 2012.